23 January 2019

GiA boek

Nu verkrijgbaar: het Gemaakt in Amersfoort boek. Het boek geeft een beeld van wat de Amersfoortse creatief ondernemers te bieden hebben en is een must have voor iedere ondernemer. Bestel nu!

Ontwikkelingen Oliemolenkwartier

De Gemeente Amersfoort wil de ontwikkelingsstrategie voor het Oliemolenkwartier heroverwegen. Het huidige plan omvat kort samengevat de mogelijkheid om tijdelijk (tot 2023) creatieve economie in het gebied te ontwikkelen. Daarbij is de aanname gedaan dat de Prodentfabriek nog enige tijd in gebruik zou blijven, met alle bijbehorende (milieu)beperkingen ten aanzien van herontwikkelingen in de directe omgeving. Veel sneller dan verwacht is de fabriek ontmanteld en verhuisd. Unilever probeert nu een koper te vinden die de locatie wil hergebruiken en / of herontwikkelen. De Gemeente is in goed overleg met Unilever over de mogelijke herontwikkeling maar de Gemeente heeft zelf afgezien van de mogelijkheid tot eerste recht van koop (gemeentelijk voorkeursrecht).

De Gemeente Amersfoort gaat daarom de ontwikkelingsstrategie aanpassen en koerst daarbij op een definitieve ontwikkeling van het Oliemolenkwartier, zonder daarbij overigens interessante tijdelijke initiatieven uit te sluiten. We verwachten met deze nieuwe koers dat initiatieven wel kansrijk zijn. Gebleken is namelijk dat tijdelijke creatieve economie in het Oliemolenkwartier binnen de huidige (tijdelijke) context moeilijk van de grond komt. Dit ligt niet zozeer aan de initiatieven, maar vooral aan de tijdelijkheid en het ontwerp van de initiatieven wat stuit op financieringsproblemen. Vanuit de markt is gevraagd om de tijdelijkheid los te laten en definitieve ontwikkelingen op het terrein mogelijk te maken.

Nota bene: Op dit moment zijn wij in gesprek over de ontwikkeling van de studentenwoningen op de zogenaamde “Lips-locatie”. Deze ontwikkeling wordt los van de ontwikkelingsstrategie Oliemolenkwartier doorgezet.

Bepaling ontwikkelingsstrategie
Voor de definitieve invulling van het Oliemolenkwartier hebben wij nog geen gemeentelijke kaders opgesteld. Gezien de combinatie van tijdelijke en definitieve functies en de huidige ontwikkelingstendens (waarbij het de wens is veel vrijheid te genereren voor de toekomstige gebruikers) is het de vraag welke planvorming en ontwikkelstrategie het best passend is bij deze situatie. Duidelijk is dat de huidige tijd vraagt om een grote mate van flexibiliteit. Het accent ligt wel in het verlengde van de “campusgedachte”voor creatieve economie, wonen en andere functies.

Op 6 december 2012 is een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen van het Oliemolenkwartier georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds de betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en het voornemen om met een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor dit gebied te komen, anderzijds hen te vragen welke bijdrage zij willen leveren.

De volgende procestappen volgen nog:
1. Eind december 2012 hebben wij een projectplan opgesteld waarin we het plan van aanpak beschrijven hoe tot een definitieve invulling van het Oliemolenkwartier te komen.
2. Vervolgens stellen wij in overleg met alle belanghebbenden (participatie) een ambitiedocument op waarin wij aangeven hoe het gebied er over 15 jaar zou moeten uitzien (stedenbouwkundige aandachtspunten en overige uitgangspunten). In het vierde kwartaal 2013 moet het ambitiedocument gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit proces;
3. Zodra dit proces is afgerond, starten wij met het planologisch mogelijk maken van de voorgestelde ontwikkeling en (sturen van de) uitvoering.

Betrokken partijen
De volgende partijen zullen wij bij dit proces betrekken: gemeente, belanghebbenden en belangstellenden zoals de Hogeschool Utrecht, de huidige ondernemers op het Oliemolenkwartier, Unilever, toekomstige initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Top