23 January 2019

Netwerktips

Netwerken is tegenwoordig onmisbaar als ondernemer. Maar hoe doe je dit? Graag willen wij je voorzien van 10 effectieve netwerktips, om het netwerken nét even wat leuker te maken!

  1. Een netwerkevenement is een zakelijke ontmoeting dus behandel het ook zo. Wees voorbereid en kom ruim op tijd.
  2. Vroeg aanwezig zijn heeft ook als voordeel dat je de gastheer kunt spreken. Als je dan ook nog de kans hebt gehad de deelnemerslijst in te zien, kun je de gastheer vragen je aan iemand voor te stellen die je de moeite waard lijkt te leren kennen.
  3. Als je het lastig vindt om anderen te benaderen, zoek dan iemand op die eruit ziet zoals jij je voelt. De ander zal blij zijn dat je hem op zijn gemak stelt en zo zal de bijeenkomst voor jullie beiden fijner zijn.
  4. Voorkom dat je met borden en glazen moet jongleren en houd je rechterhand vrij voor het schudden van handen.
  5. Een rechte houding getuigt van succes. Neem zo min mogelijk mee dat ervoor kan zorgen dat je gebogen staat en je in je beweging wordt belemmerd.
  6. Neem het initiatief om mensen aan elkaar te introduceren. Mensen die niet goed zijn in zichzelf voorstellen zullen je hier dankbaar voor zijn en ook zal het je reputatie als goede netwerker ten goede komen.
  7. Vraag mensen niet gewoon naar wat ze doen. Dat moedigt hen alleen maar aan te zeggen: “Ik ben een accountant (bijvoorbeeld)”. Probeer: “Wat heeft je deze week bezig gehouden?”, dit geeft ze een kans om over iets interessanters te praten en geeft jou de kans om te zien of er problemen zijn waar je hen mee kunt helpen.
  8. Richt je op het helpen van anderen. Welke problemen los je voor je klanten op, of welke dromen vervul je?
  9. Vraag toestemming voor een vervolggesprek en stuur verdere informatie, zo verwachten ze het als je dat doet.
  10. Vervolgcontact is de volgende stap in het opbouwen van een relatie. Eén telefoontje is niet genoeg. Wees pro-actief in het onderhouden van contact.

Tekst via: http://www.opencircles.nl/blog/10-netwerktips

GiA boek

Nu verkrijgbaar: het Gemaakt in Amersfoort boek. Het boek geeft een beeld van wat de Amersfoortse creatief ondernemers te bieden hebben en is een must have voor iedere ondernemer. Bestel nu!

Ontwikkelingen Oliemolenkwartier

De Gemeente Amersfoort wil de ontwikkelingsstrategie voor het Oliemolenkwartier heroverwegen. Het huidige plan omvat kort samengevat de mogelijkheid om tijdelijk (tot 2023) creatieve economie in het gebied te ontwikkelen. Daarbij is de aanname gedaan dat de Prodentfabriek nog enige tijd in gebruik zou blijven, met alle bijbehorende (milieu)beperkingen ten aanzien van herontwikkelingen in de directe omgeving. Veel sneller dan verwacht is de fabriek ontmanteld en verhuisd. Unilever probeert nu een koper te vinden die de locatie wil hergebruiken en / of herontwikkelen. De Gemeente is in goed overleg met Unilever over de mogelijke herontwikkeling maar de Gemeente heeft zelf afgezien van de mogelijkheid tot eerste recht van koop (gemeentelijk voorkeursrecht).

De Gemeente Amersfoort gaat daarom de ontwikkelingsstrategie aanpassen en koerst daarbij op een definitieve ontwikkeling van het Oliemolenkwartier, zonder daarbij overigens interessante tijdelijke initiatieven uit te sluiten. We verwachten met deze nieuwe koers dat initiatieven wel kansrijk zijn. Gebleken is namelijk dat tijdelijke creatieve economie in het Oliemolenkwartier binnen de huidige (tijdelijke) context moeilijk van de grond komt. Dit ligt niet zozeer aan de initiatieven, maar vooral aan de tijdelijkheid en het ontwerp van de initiatieven wat stuit op financieringsproblemen. Vanuit de markt is gevraagd om de tijdelijkheid los te laten en definitieve ontwikkelingen op het terrein mogelijk te maken.

Nota bene: Op dit moment zijn wij in gesprek over de ontwikkeling van de studentenwoningen op de zogenaamde “Lips-locatie”. Deze ontwikkeling wordt los van de ontwikkelingsstrategie Oliemolenkwartier doorgezet.

Bepaling ontwikkelingsstrategie
Voor de definitieve invulling van het Oliemolenkwartier hebben wij nog geen gemeentelijke kaders opgesteld. Gezien de combinatie van tijdelijke en definitieve functies en de huidige ontwikkelingstendens (waarbij het de wens is veel vrijheid te genereren voor de toekomstige gebruikers) is het de vraag welke planvorming en ontwikkelstrategie het best passend is bij deze situatie. Duidelijk is dat de huidige tijd vraagt om een grote mate van flexibiliteit. Het accent ligt wel in het verlengde van de “campusgedachte”voor creatieve economie, wonen en andere functies.

Op 6 december 2012 is een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen van het Oliemolenkwartier georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds de betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de stand van zaken en het voornemen om met een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor dit gebied te komen, anderzijds hen te vragen welke bijdrage zij willen leveren.

De volgende procestappen volgen nog:
1. Eind december 2012 hebben wij een projectplan opgesteld waarin we het plan van aanpak beschrijven hoe tot een definitieve invulling van het Oliemolenkwartier te komen.
2. Vervolgens stellen wij in overleg met alle belanghebbenden (participatie) een ambitiedocument op waarin wij aangeven hoe het gebied er over 15 jaar zou moeten uitzien (stedenbouwkundige aandachtspunten en overige uitgangspunten). In het vierde kwartaal 2013 moet het ambitiedocument gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit proces;
3. Zodra dit proces is afgerond, starten wij met het planologisch mogelijk maken van de voorgestelde ontwikkeling en (sturen van de) uitvoering.

Betrokken partijen
De volgende partijen zullen wij bij dit proces betrekken: gemeente, belanghebbenden en belangstellenden zoals de Hogeschool Utrecht, de huidige ondernemers op het Oliemolenkwartier, Unilever, toekomstige initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Top